Språkval
  • Nyemission 8 feb - 23 feb 2017Teckningsrelation:   1 ny på 3 gamla aktier
Teckningskurs:   0,41 SEK
Garantier och lämnade teckningsförbindelser:   18,5 mkr motsvarande ca 80% av emissionen
Sista dag för handel inkl. rätter:   2 februari 2017
Avstämningsdag:   6 februari 2017
Teckningstid:   8 februari till den 23 februari 2017
Likviddag:   omkring 3 mars 2017
Beräknat datum för offentliggörande av utfall:   27 februari 2017
ISIN-kod teckningsrätter   SE0009580780

 

Ladda ner
» Memorandum (PDF)
» Teckningssedel (PDF)

  • Dokument till genomförda emissioner

Memorandum, feb/mar 2015
Memorandum
, oktober2013
Memorandum, sep/okt 2012
Teckningsoption TO2B, mars 2011
Prospekt, februari 2010
Memorandum, augusti 2009
Memorandum, februari 2009
Memorandum, maj/juni 2008
Memorandum, november 2007Webbdesign: Presens.nu