Språkval
  • Aktien

Copperstone Resources AB (publ):s aktier är registrerade hos NASDAQ OMX First North, och dess aktieägarförteckning förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiebrev utfärdas inte för aktierna. Bolagets B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North.

Aktienamn: Copperstone Resources B
Kortnamn: COPP B
ISIN-kod: SE0001915190
LEI-nummer: 5299004NWV90GIWSWQ04
OrderBook: ID 38904
Antal aktier: 226 396 314 st
Kvotvärde: 0,10 kr
Handelspost: 1 st
Handelsstart: 2007-02-21
Värdepapperstyp: aktie
 Webbdesign: Presens.nu