Språkval
  • Insynspersoner

Nedan anges Copperstone Resources AB:s insynspersoner per den 18 maj 2017.


Nr

Aktieägare

Befattning
1 Chris McKnight Verkställande Direktör & Styrelseledamot
2 Michael Mattsson Ordförande
3 Björn Israelsson Styrelseledamot
4 Niclas Löwgren Styrelseledamot
5 Thomas Lindholm Kvalificerad person, QP
6 Annika Wedin RevisorWebbdesign: Presens.nu