Språkval

PRESSMEDDELANDE

Publicerad 2007-12-21

Kopparberg Mineral frånträder undersökningstillståndet Klampmossen nr1

Efter genomförda undersökningar har Kopparberg Mineral begärt frånträde från undersökningstillståndet Klampmossen nr 1.

 

Efter genomförda undersökningar på undersökningstillståndet Klampmossen nr 1 har Kopparberg Mineral beslutat att frånträda ovannämnda tillstånd. Beslutet har fattats för att ge mer tid och fokus på andra projekt som bedöms ha större potential och är en del i bolagets strategi att ha en aktiv och levande prospekteringsportfölj.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 16 undersökningstillstånd om cirka 7 445 hektar.
Webbdesign: Presens.nu