Språkval

PRESSMEDDELANDE

Publicerad 2010-12-28

Kopparberg Mineral genomför en sammanläggning av TO 2B (Omvänd split, 1:100)

Kopparberg Mineral genomför en omvänd split/sammanläggning genom att bolagets teckningsoptioner av serie 2B läggs samman, innebärande att 100 gamla teckningsoptioner sammanläggs till en (1) ny teckningsoption. Sista dagen för handel före genomförande av omvänd split (1:100) är den 29 december 2010.

 

Kopparberg Mineral ABs teckningsoption serie 2B handlas för första gången med hänsyn till genomförd omvänd split (1:100) den 30 december 2010.

Observera att antalet teckningsoptioner i depån/VP-kontot minskas till 1/100-del.

Detta innebär att det totala antalet Teckningsoptioner (TO 2B) i Kopparberg Mineral AB från den 5 januari 2010 kommer att vara 2 416 291 (tidigare 241 629 029 st).

Teckningsvillkoren kommer efter genomförd sammanläggning att vara följande:
En teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna 1 aktie av serie B. Teckningskurs är 9,00 kr per aktie av serie B.

Bakgrunden till Styrelsens beslut om att genomföra en sammanläggning av tecknings-optionerna är att främja handeln i teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lundgren, VD
Tfn: 070-397 25 24
E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 54 undersökningstillstånd om cirka 34 300 hektar. Kopparberg Mineral är delägare och operatör av Nordic Iron Ore AB.

» Ladda ner nyheten som PDF
Webbdesign: Presens.nu