2006-12-13
Vi söker marknadsinriktad VD
2006-12-01
Årsredovisning för 2006.
2006-11-24
Kopparberg Mineral förstärker organisationen.
2006-11-17
Kopparberg Mineral AB ansöker om notering på Aktietorget.
2006-10-04
Kopparberg Mineral beviljas ännu ett undersökningstillstånd.
2006-10-04
Kopparberg Mineral söker prospekteringsgeolog.
2006-07-05
Kopparberg Mineral beviljas ännu ett undersökningstillstånd.
2006-07-03
Kopparberg Mineral beviljas fler undersökningstillstånd.
2006-07-03
Geologen Linda Ullman anställs av Kopparberg Mineral.
2006-06-28
Kopparberg Mineral beviljas undersökningstillstånd.