2007-12-21
Kopparberg Mineral frånträder undersökningstillståndet Klampmossen nr1
2007-12-17
Flaggningsmeddelande
2007-12-14
Kopparberg Minerals nomineringskommitté föreslår Harald Meinhardt till ordinarie styrelseledamot
2007-12-07
Kopparberg Minerals nyemission avslutad
2007-12-07
Kopparberg Minerals nyemission avslutad
2007-11-26
Geofysiska mätningar har inletts utanför Åtvidaberg
2007-11-15
Kopparberg Mineral planerar borrprogram i Laxberget
2007-11-12
Offentliggörande av memorandum
2007-11-08
Rättelse
2007-11-07
Kopparberg Minerals nomineringskommitté föreslår Nils-Erik Marinder till ordinarie styrelseledamot.
2007-10-30
Kopparberg Mineral har beviljats nytt undersökningstillstånd i Bergslagen
2007-10-25
Bokslutskommuniké september 2006 - augusti 2007
2007-10-22
Kopparberg Mineral AB genomför en företrädesemission
2007-10-02
Kopparberg Mineral AB investerar i borrutrustning och utvecklas som aktiv aktör på prospekteringsmarknaden.
2007-09-26
Kopparberg Mineral tecknar avsiktsförklaring om att förvärva undersökningstillstånd utanför Åtvidaberg och Vetlanda.
2007-09-17
Resultat från sommarens geofysiska mätningar
2007-08-30
Positiva resultat från sommarens karteringar
2007-08-30
Positiva resultat från sommarens karteringar
2007-08-06
Kopparberg Mineral beviljas nya undersökningstillstånd i Bergslagen.
2007-07-31
Kvartalsredogörelse mars 2007 - maj 2007
2007-07-17
Mycket intressanta resultat från inledande geofysiska mätningar
2007-07-11
Kopparberg Mineral har beviljats två nya undersökningstillstånd samt lämnat in en tilläggsansökan
2007-07-09
Flaggningsmeddelande
2007-06-29
Pressmeddelande angående Kopparberg Minerals AB:s styrelse.
2007-06-11
Kopparberg Mineral AB, IGE Nordic AB och Archelon Mineral AB inleder järnmalmssamarbete
2007-05-24
Kopparberg Mineral AB startar servicebolag inom Geofysik
2007-04-27
Delårsrapport september 2006 - februari 2007
2007-03-09
Avsiktsförklaring gällande förvärv av mätutrustning.
2007-03-06
Kopparberg Mineral AB expanderar
2007-02-20
Pressmeddelande 2007-02-19
2007-02-15
Kopparberg Mineral beviljas undersökningstillstånd för området Rundberget 2
2007-02-15
Kopparberg Mineral AB noteras på AktieTorget
2007-01-23
Kopparberg Mineral beviljas tre nya undersökningstillstånd.
2007-01-23
Kopparberg Mineral ABs emission kraftigt övertecknad
2007-01-16
Kopparberg Mineral beviljas ytterligare två undersökningstillstånd.
2007-01-12
Kopparberg Mineral beviljas undersökningstillstånd.
2007-01-08
Kopparberg Mineral genomför nyemisson.