2008-12-19
Kopparberg Minerals årstämmokommuniké.
2008-12-05
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007-09-01 - 2008-08-31
2008-12-03
Första resultaten från borrning i Laxberget visar på 1500m sammanhängande mineraliserad zon.
2008-11-21
Kallelse till årstämma
2008-10-30
Bokslutskommuniké september 2007 – augusti 2008
2008-10-02
Nytt konsultuppdrag till Kopparberg Mineral AB
2008-09-24
Kopparberg Minerals järnmalmsundersökningstillstånd överförda till Nordic Iron Ore.
2008-09-17
Kopparberg Mineral har avslutat borrningar i Grönhög.
2008-08-26
Kopparberg Mineral har påbörjat borrningar i Grönhög.
2008-08-11
Flaggningsmeddelande för Linro Capital Sarl
2008-07-31
Kvartalsredogörelse mars 2008 - maj 2008
2008-07-30
Kopparberg Mineral AB beviljas undersökningstillstånd Närstad 1
2008-06-18
Kopparberg Mineral ABs genomför riktad emission
2008-06-10
Kopparberg Mineral AB nyemission övertecknad
2008-06-02
Zinifex Ltd. tecknar avsiktsförklaring att köpa in sig i Kopparberg Mineral ABs undersökningstillstånd Grönhög nr1 utanför Åtvidaberg
2008-05-05
Kopparberg Mineral AB genomför en företrädesemission
2008-04-29
Positiva halter från Kopparberg Minerals områden i södra Sverige
2008-04-23
Geofysiska mätningar utanför Åtvidaberg avslutade
2008-04-21
Kopparberg Minerals borraggregat i drift
2008-04-17
Delårsrapport september 2007 - februari 2008
2008-04-09
Nytt svenskt järnmalmsbolag bildas
2008-03-03
Kopparberg Invest AB (publ) omvandlar A-aktier
2008-02-18
Ytterligare borruppdrag till Kopparberg Mineral
2008-02-11
Kopparberg Mineral genomför köp av undersökningstillstånd utanför Åtvidaberg och Vetlanda.
2008-01-31
Borruppdrag till Kopparberg Mineral
2008-01-23
Flaggningsmeddelande
2008-01-18
Årstämmokommuniké
2008-01-17
Kvartalsredogörelse september 2007 - november 2007
2008-01-15
Kopparberg Mineral har beviljats nytt undersökningstillstånd i Bergslagen
2008-01-03
Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 - 2007-08-31