2009-12-23
Kopparberg Mineral AB genomför en företrädesemission
2009-12-23
Kallelse till årsstämma den 21 januari 2010
2009-11-25
Kopparberg Mineral AB ansöker om undersökningstillstånd i Skelleftefältet och Bergslagen som ett led i förvärvet av Lundin Mining Exploration AB.
2009-11-13
Kopparberg Mineral AB tecknar avtal att förvärva Lundin Mining Exploration AB.
2009-10-29
Bokslutskommuniké september 2008 - augusti 2009
2009-10-26
Kopparberg Mineral AB tecknar en avsiktsförklaring med Lundin Mining för att skapa en ny ledande basmetallprospektör i Sverige.
2009-10-23
Kopparberg Mineral ABs aktie handelsstoppad.
2009-10-16
Kopparberg Mineral AB har inlett borrningar inom området för Storfallsberget nr 1
2009-10-12
Kopparberg Mineral AB har av Bergsstaten beviljats nytt undersökningstillstånd
2009-09-18
Sista dag för handel med BTAer är den 22 september 2009
2009-09-15
Kopparberg Mineral AB har inlett borrkampanjen vid Frukostmossen
2009-09-03
Kopparberg Minerals optionsprogram T01 B är omräknat
2009-08-31
Kopparberg Mineral AB planerar en borrkampanj vid Storfallsberget norr om Ludvika
2009-08-28
Emission stängd
2009-08-20
Kopparberg Mineral AB planera borrkampanj vid Frukostmossen
2009-07-31
Kvartalsredogörelse mars 2009 - maj 2009
2009-07-27
Kopparberg Mineral AB genomför en företrädesemission
2009-07-20
De geofysiska mätningarna på Frukostmossen är avslutade och resultatet leder till vidare undersökningar av området.
2009-06-01
Kopparberg Mineral utför geofysiska mätningar i Stråssa för Linro Capital.
2009-05-25
Information om Kopparberg Minerals pågående prospekteringsinsatser
2009-04-23
Delårsrapport september 2008 - februari 2009
2009-03-23
Sista dag för handel i Kopparberg Mineral BTU
2009-02-26
Kopparberg Mineral ABs nyemission stängd
2009-02-09
Kopparberg Mineral AB påbörjar borrningar för Sandvik.
2009-02-02
Kopparberg Mineral AB tecknar ramavtal med Sandvik värt upp till en miljon kronor.
2009-01-22
Kvartalsredogörelse september 2008 – november 2008
2009-01-19
Kopparberg Mineral ansöker hos Bergstaten om två nya intressanta undersökningstillstånd i Bergsslagen.
2009-01-19
Kopparberg Mineral AB genomför en företrädesemission
2009-01-12
Kopparberg Mineral har fått resterade resultat från borrningar på Laxberget och Bångbro samt inlett uppföljande borrningar på Laxberget
2009-01-07
Kopparberg Mineral tecknar distributionsavtal med Sweden Diamond Drilling avseende kärnborrning.