2010-12-28
Kopparberg Mineral genomför en sammanläggning av TO 2B (Omvänd split, 1:100)
2010-12-01
Kopparberg Mineral AB påbörjar arbetet med en bearbetningskoncession för Tvistbofyndigheten
2010-11-25
Kopparberg Mineral AB påbörjar arbetet med en bearbetningskoncession för Håkansboda.
2010-11-25
Delårsrapport september 2009 - september 2010 (13 månader)
2010-11-12
Kopparberg Mineral AB och Nordic Iron Ore AB presenterar sig på Raw Material Groups årliga Prospektering och gruv-konferens
2010-11-05
Håkansbodaprojektet och resultat av höstens kaxprovtagningsprogram
2010-10-22
Nordic Iron Ore tar in nya externa ägare
2010-10-22
Kopparberg Mineral AB genomför riktad emission på 3,05 MSEK
2010-10-04
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession
2010-09-15
Eva-Svartliden fyndigheter beviljas riksintressestatus
2010-09-07
Teckning i Kopparberg Mineral AB med stöd av TO1b
2010-08-30
Delårsrapport september 2009 - juni 2010 (Tio månader)
2010-08-12
Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Inc. tecknar avsiktsförklaring om att bilda nytt prospekteringsbolag
2010-08-11
Resultat från sommarens borrningar i Skelleftefältet
2010-08-06
Kapitalmarknadsdag
2010-08-05
Påbörjar borrning i Håkansboda
2010-07-21
Kopparberg Minerals fyra undersökningstillstånd för guld i Vetlanda beviljade.
2010-06-29
Höga kopparhalter i varphögar från gruvorna i Ingelshyttan och Håkansboda.
2010-06-18
Omräkning genomförd i TO 2 B
2010-06-17
Omvänd split (1:100)
2010-06-17
Kärnborrningen norr om Eva-fyndigheten i Skelleftefältet fortgår enligt plan.
2010-06-17
Omräkning genomförd i TO1B
2010-06-11
Sammanläggning Kopparberg Mineral.
2010-06-07
Extra bolagstämmokommuniké
2010-06-02
Kopparberg Mineral påbörjar diamantborrning i området norr om Evafyndigheten i Skelleftefältet
2010-05-28
Kopparberg Mineral AB:s styrelseordförande, tillika i Nordic Iron Ore AB, intervjuad om Blötberget Håksberg projektet.
2010-05-26
Delårsrapport september 2009 - mars 2010 (Sju månader, tertiär)
2010-05-20
Kopparberg Mineral undersöker gulduppslag
2010-05-10
Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 juni 2010 klockan 11.00
2010-05-07
Kopparberg Mineral emitterar units
2010-04-13
Omvandling BTUer - Kopparberg Mineral
2010-04-08
Marknadsmeddelande nr 80/10 - Kopparberg Mineral förlänger teckningstiden för teckningsoption 1 B
2010-03-30
Kopparberg Mineral förlänger TO1B
2010-03-30
Kopparberg Mineral flyttar nästa rapportillfälle till 26 maj 2010
2010-03-29
Kopparberg Mineral AB säljer undersökningstillstånden i Håksbergsfältet till Nordic Iron Ore AB för 7,2 MSEK.
2010-03-16
Kopparberg Mineral förlänger TO1B
2010-03-16
Kallelse till extra bolagsstämma
2010-03-08
Kopparberg Mineral får borruppdrag av Boliden.
2010-03-03
Kopparberg Mineral AB:s företrädesemission fulltecknad
2010-01-26
Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör prospekt
2010-01-22
Årsstämmokommuniké
2010-01-21
Kvartalsredogörelse september 2009 - november 2009
2010-01-19
Kopparberg Mineral AB har slutfört förvärvet av Lundin Mining Exploration AB
2010-01-14
Kopparberg Mineral AB:s prospekteringschef Linda Olsson har som första kvinna i Sverige blivit godkänd som European Geologist
2010-01-12
Flaggningsmeddelande