2011-12-16
Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Håksbergsfältet
2011-12-05
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg.
2011-11-24
Delårsrapport januari - september 2011
2011-11-10
Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB
2011-11-07
Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda.
2011-10-10
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, rapporterar preliminär utvärdering av magnetiska mätningar över Väsmanfältet
2011-09-23
Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB
2011-09-20
Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd bildar ett nytt företag i Sverige med fokus på basmetaller
2011-08-31
Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.
2011-08-25
Delårsrapport januari - juni 2011
2011-08-09
Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör
2011-07-08
Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB
2011-06-29
Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB
2011-06-29
Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet.
2011-06-20
Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell rådgivare inför notering i höst.
2011-05-25
Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun, Dalarna.
2011-05-13
Årsstämmokommuniké
2011-05-12
Kvartalsrapport januari - mars 2011
2011-04-28
Kopparberg Mineral AB tas upp till handel på NASDAQ OMX First North
2011-04-28
Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009 - 31 december 2010
2011-04-18
Kopparberg Minerals Verkställande Direktör avgår
2011-04-14
Kallelse till Kopparberg Minerals årsstämma 12 maj 2011
2011-04-07
Teckning i Kopparberg Mineral AB med stöd av TO2b
2011-04-06
Teckning i Kopparberg Mineral AB med stöd av TO2B
2011-03-14
Redeye har genomfört en analys av Kopparberg Mineral AB
2011-03-07
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession
2011-03-03
Kopparberg Mineral AB:s presentation på Småbolagsdagen
2011-03-01
Smallcap har genomfört en uppdaterad analys av Kopparberg Mineral AB
2011-02-24
Bokslutskommuniké september 2009 - december 2010, 16 månader
2011-02-21
Information om teckningsoption TO2b
2011-02-07
Smallcap har genomfört en analys av Kopparberg Mineral AB
2011-01-17
Nordic Iron Ore AB genomför en kapitalisering på 22,5 MSEK