2013-01-14
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm.
2012-12-19
Kopparberg Mineral AB ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan
2012-12-17
Kopparberg Mineral AB genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet.
2012-11-29
Delårsrapport januari - september 2012
2012-11-21
Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan
2012-11-09
Sista dag för handel i Kopparberg Mineral AB:s BTU är den 9 november 2012
2012-10-15
Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas
2012-10-09
Gemensam inlaga av Norrliden Mining AB och samebyn i Mausjaur öppnar upp för snar bearbetningskoncession i EVA-fyndigheten.
2012-09-28
Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB (publ)
2012-09-26
Positiva resultat från kaxborrningen vid Eriksgruvan, söder om Håkansbodagruvan.
2012-09-20
Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012
2012-09-14
Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB
2012-08-30
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar provborrningar i Väsmanfältet
2012-08-28
KOPPARBERG MINERAL AB GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,5 MSEK
2012-08-20
Kommuniké efter extra bolagsstämma
2012-08-16
Delårsrapport januari - juni 2012
2012-08-03
Kallelse till extra bolagsstämma 17 augusti 2012 kl. 16.00
2012-07-09
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor
2012-06-18
Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansiering
2012-06-11
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB säkrar 60 MSEK i finansiering
2012-05-11
Årsstämmokommuniké
2012-05-10
Kvartalsrapport januari - mars 2012
2012-04-19
Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011
2012-04-18
Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för Tvistbogruvan.
2012-04-12
Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.
2012-03-22
Kopparberg Mineral rapporterar framgångar i kopparprojektet i Håkansboda, Lindesbergs kommun.
2012-02-23
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011
2012-02-16
NORDIC IRON ORE AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN
2012-02-01
Intressebolaget Nordic Iron Ore till börsen