2013-12-03
Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad
2013-11-28
Delårsrapport januari - september 2013
2013-11-28
Nyemissionen i Kopparberg Mineral är registrerad
2013-11-22
Kopparberg Mineral AB utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Certfied Adviser
2013-11-22
Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag.
2013-11-18
Kopparberg Mineral AB (publ) TO3B slutligt omräknade villkor
2013-11-04
Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas
2013-10-11
Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013.
2013-09-26
KOPPARBERG MINERAL AB (publ) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 11,8 MSEK
2013-09-16
Kommuniké efter extra bolagsstämma
2013-09-02
Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, Dalarnas län
2013-08-16
Kopparberg Mineral Kallelse extra bolagsstämma 130913
2013-08-15
Delårsrapport januari - juni 2013
2013-06-13
Inlösen av Kopparberg Mineral AB:s köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) är genomförd.
2013-05-17
Årsstämmokommuniké
2013-05-16
Kvartalsrapport januari - mars 2013
2013-04-25
Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.
2013-04-22
Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB
2013-04-18
Kallelse årstämma
2013-04-11
Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterar överklagan om avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten.
2013-04-03
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser
2013-03-25
Kopparberg Mineral AB noterar optionsprogrammet TO3B på First North
2013-03-11
Kopparberg Mineral AB överklagar avslaget för Håkansboda
2013-02-22
Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda
2013-02-21
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012
2013-02-19
Goda resultat från kärnborrningen i Håkansboda
2013-01-16
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna.
2013-01-14
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm.