2014-12-29
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)
2014-12-01
Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten
2014-11-27
Delårsrapport januari - september 2014
2014-10-27
Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B
2014-10-14
Kopparberg Mineral AB avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier till sina aktieägare
2014-10-09
Mandalay Resources Corp. ny partner i Norrliden Mining AB
2014-09-22
Kopparberg Mineral AB anpassar pris på utestående teckningsoption TO3B
2014-09-15
Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet
2014-09-09
Kopparberg Mineral AB förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B
2014-09-03
Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat: 60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25 % Cueq*
2014-08-25
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför nyemissioner till kursen 25 kronor per aktie.
2014-08-21
Delårsrapport januari - juni 2014
2014-06-25
Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron Ore AB
2014-06-19
Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris
2014-06-13
Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan
2014-06-09
Kopparberg Mineral AB erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält.
2014-05-16
Årsstämmokommuniké
2014-05-15
Kvartalsrapport januari - mars 2014
2014-04-24
Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.
2014-04-17
Kallelse till årstämma i Kopparberg Mineral
2014-03-21
Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika.
2014-02-20
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50%
2014-02-13
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013
2014-01-20
Kopparberg Mineral AB (publ) förlänger teckningstiden för TO3B