2015-12-30
Copperstone Resources säkrar finansiering
2015-12-30
Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016
2015-12-22
Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet, december 2015
2015-11-30
Copperstone Resources: försäljning av teckningsrätter i NIO
2015-11-30
Uppmuntrande analysresultat från borrningar på Copperstoneprojektet
2015-11-26
Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB
2015-11-26
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
2015-11-12
Inledande resultat från pågående borrkampanj
2015-11-11
Copperstone Resources AB erhåller dom i Håkansbodamålet
2015-10-22
Copperstone Resources påbörjar kärnborrning vid Copperstoneprojeket
2015-10-21
Uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet
2015-09-29
Allmän beskrivning av Copperstoneprojektet
2015-09-21
Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling
2015-08-20
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
2015-08-19
Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB
2015-06-17
Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående optionsprogram TO4B
2015-05-20
Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB
2015-05-18
Copperstone Resources AB skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB
2015-05-08
Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB
2015-05-07
Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015
2015-05-07
Copperstone Resources AB noterar optionsprogrammet TO4B
2015-05-06
Copperstone Resources AB anpassar organisationen
2015-05-06
Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. avslutar samarbetet kring Norrliden Mining
2015-04-29
Copperstone Resources AB intressebolag Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget
2015-04-16
Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.
2015-04-09
ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)
2015-03-23
Nyemission i Copperstone Resources AB (publ) tecknad till ca 75 % motsvarande ca 11 Mkr
2015-03-06
Copperstone Resources CFO går vidare i karriären
2015-02-12
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014
2015-02-03
COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) (F.D. KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,7 MSEK
2015-01-27
Kommuniké efter extra bolagsstämma