2016-12-23
Inlämnat svar på begäran om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.
2016-12-14
Svartliden är med allt större visshet del av ett större omvandlat system
2016-11-24
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016
2016-11-04
Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks
2016-11-04
Begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1
2016-10-27
Internationell expertis anlitad till Svartliden inför kärnborrning på djupet
2016-10-24
Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier
2016-10-24
Svartliden potentially a Cu Au porphyry deposit.
2016-10-03
Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet.
2016-09-22
Höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden.
2016-08-31
Förtydligande av kvartalsrapport
2016-08-31
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016
2016-08-30
Copperstone Resources påbörjar den formella processen med ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet
2016-08-15
Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen
2016-07-18
Copperstone Resources säkrar finansiering
2016-07-18
Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr.
2016-06-30
Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016
2016-06-30
Copperstone Resources: kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1.
2016-06-29
Save the date - Inbjudan till att besöka Copperstone-projektet den 31 augusti 2016
2016-06-23
Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden - antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv
2016-06-23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL).
2016-06-22
Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare finansiering.
2016-06-03
Copperstone Resources AB tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram
2016-05-30
Långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per aktie
2016-05-25
Långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier
2016-05-20
Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB
2016-05-19
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016
2016-05-04
Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA
2016-04-28
Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015
2016-04-21
ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)
2016-04-18
Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första mineraltillgångarna
2016-03-21
Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade.
2016-02-11
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
2016-02-10
Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj