2017-12-20
NORRLANDSFONDEN SUPPORTS COPPERSTONE WITH A FURTHER 2.6 MSEK
2017-12-20
NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK
2017-12-12
GEOPHYSICAL SURVEY REPORT
2017-11-23
NIOMÅNADERS- OCH KVARTALSRAPPORT FRÅN 1 JAN-30 SEP 2017
2017-11-10
BERGSSTATEN BEVILJAR BEARBETNINGSKONCESSION Eva k nr. 1
2017-10-16
RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR
2017-09-28
GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPAR-
MINERALISERINGAR
2017-08-31
CHRIS MCKNIGHT NY VD
2017-08-29
UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET
2017-08-24
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
2017-08-24
TEKNISKA ARBETEN SKAPAR BETYDANDE VÄRDEN
2017-08-24
BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL LÄNSSTYRELSEN
2017-08-24
SÄKRAR LÅNEFACILITET OM 5 MKR
2017-07-04
OMSTÄMPLING AV A-AKTIER
2017-07-04
COPPERSTONE RESOURCES AB UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR
2017-06-21
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION
2017-06-14
BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID SVARTLIDEN OCH EVA
2017-05-18
COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS
2017-05-17
ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ
2017-05-16
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
2017-05-03
PROSPEKTERINGS-UPPDATERING PÅ SVARTLIDEN/EVA
2017-04-25
Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016
2017-04-18
ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)
2017-04-11
KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA
2017-03-21
Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektet
2017-03-17
UPPTÄCKT AV EN Cu-Au MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID SVARTLIDEN-EVA
2017-03-16
Sista dag för handel med BTA
2017-02-28
NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK
2017-02-28
COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 240 %, TILLFÖRS 23,3 MSEK
2017-02-13
COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION
2017-02-06
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
2017-02-02
PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA
2017-01-30
DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH MINERALINDUSTRI 2017
2017-01-30
TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2017-01-30
FÖRETRÄDESEMISSION OM 23 MSEK, SÄKERSTÄLLD TILL 80 %
2017-01-26
Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser inför djupborrning
2017-01-20
Uppdatering Granliden och EVA
2017-01-03
Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore.