Språkval

2016

2014

2013

2012

2011

2010


Evafyndigheten

Just nu pågår flera aktiviteter i och runt om Evafyndigheten. Ett stort antal borrhål har utförts tidigare för att definiera fyndighetens utsträckning. Beräkningar visar att fyndigheten innehåller 5,16 miljoner ton med halterna 2,4 % zink, 0,36 % bly, 0,25 % koppar, 38 g/ton silver och 1 g/ton guld. Pågående arbeten och utvärderingar avgör sedan hur stor del av denna tillgång som kan överföras till en malmreserv.Samtidigt prospekteras det i angränsande områden till Eva fyndigheten för att hitta ytterligare fyndigheter för att försörja ett anrikningsverk. I direkt anslutning till Evafyndigheten finns områden som är högintressanta för ytterligare prospektering där flygmätningarna ger intressanta indikationer.

- Borrprogrammet som har inletts av Kopparberg Mineral norr om Evafyndigheten har initierats efter en tidigare flygundersökning över hela Skelleftefältet. Den systematiska borrning som följde ledde då till upptäckten av Storlidens koppar– och zinkgruva som blev grunden till Lundin Mining, säger Alain Chevalier, Vice VD i Kopparberg Mineral AB och Prospekteringschef.

- Det ser mycket intressant ut så här långt, fortsätter Alain Chevalier, dessa flygundersökningar är de enda som genomförts i Skelleftefältet och liknar de som lett till stora fyndigheter i Kanada och Australien.

Evafyndigheten är belägen i norra delen av Skelleftefältet och hittades 2005 som ett resultat av flygmätningar. De unika flygmätningarna, som bara delvis följts upp med detaljerade undersökningar utgör en strategiskt mycket viktig tillgång för Kopparberg Mineral och är basen för bolagets planerade satsningar i anslutning till Evaförekomsten. Kopparberg Mineral har som målsättning en gruvstart i Evafyndigheten under 2014. Ett investeringsbeslut baseras på den slutgiltiga lönsamhetsstudien, den s k feasibilitystudien, och skall vara avslutad vid tidpunkten för beviljat miljötillstånd.

Nordic Iron Ore AB planerar för gruvdrift

Nu tar Nordic Iron Ore de första stegen för att öppna gruvorna Blötberget och Håksberg i Ludvika. Vi har en fantastisk möjlighet att utveckla bolaget med den historiskt höga prisnivån på järnmalm och trenden är fortsatt stark, säger Christer Lindqvist ordförande i Nordic Iron Ore. Kopparberg Minerals förvärv av Lundin Mining Exploration, har möjliggjort, att utveckla Nordic Iron Ore till ett medelstort järnmalmsproducerande bolag med Kopparberg Mineral som operatör. Det första steget är att under sommaren 2010 arbeta fram tillräckliga tekniska och ekonomiska underlag samt en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning som krävs för en ansökan om bearbetningskoncessioner för de prioriterade gamla gruvområdena i Blötberget och Håksberg. Vi kommer att sysselsätta 200 till 250 personer och produktion kommer att vara cirka 1,25 miljoner ton vardera i Blötberget och Håksberg. Det är mycket spännande och planerna är att gruvorna ska vara i drift någon gång under 2013-2014, säger Christer Lindqvist.

Läs mer på: www.nordicironore.se

Sammanläggning av bolagets aktier

Kopparberg Mineral genomför en omvänd splitt/sammanläggning genom att bolagets aktier läggs samman. Detta innebär att 100 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Värdet på ditt nuvarande aktieinnehav påverkas inte. De nya aktierna delas ut den 29 juni 2010.

Optionsprogrammen TO 1 B och TO 2 B är omräknade. Ny teckningskurs för de båda optionerna är nio kronor där 100 optioner av TO 1 B ger 1,47 aktier och 100 optioner av TO 2 B ger 1 aktie. Teckningstid för option, TO 1 B, sträcker sig t o m 16 augusti 2010 samt teckningstid för option TO 2 B t o m 30 mars 2011.

 
Webbdesign: Presens.nu