Språkval
  • Meshatten

  • Uppd. 2014-08-27

MeshattenUndersökningstillståndet Meshatten nr 1 omfattar 1 443 hektar och är beläget i norra delen Nora kommun, strax norr om Järnboås. Geologin i området består främst av omvandlade felsiska vulkaniter. Inom området finns ett stort antal gamla gruvor/gruvförsök varav ett 10-tal är för basmetaller.

Under vintern 2013 genomfördes magnetiska mätningar över hela Meshatten och senare under året påbörjades även fältkartering av hällarna i området.

ÖVERSIKT

Meshatten

Mineralisering:

Silver (Ag), Koppar (Cu), Zink (Zn) och Bly (Pb)

 

Område:

Nora kommun, Örebro Län

 

Undersökningstillstånd:

Meshatten nr 1

 

Areal:

1 443 hektar

 

Rättighet:

100%Webbdesign: Presens.nu