Språkval
  • Såggården

  • Uppd. 2014-08-27

SåggårdenSåggårdens Co-mineralisering uppträder som sulfidimpregnerade zoner i Larsboseriens s.k. oligoklasgnejser. I området finns sedan tidigare ett antal kärnborrhål och grävda undersökningsdiken.

Tidigare har området undersökts av LKAB Prospektering.

Under 2013 genomfördes geofysiska undersökningar på Såggården. Dessa visade på en IP-anomali i området som stryker nordnordost - sydsydväst. Anomalin är sedan tidigare känd för att ha ett samband med mineraliseringen inom området.

ÖVERSIKT

Såggården

Mineralisering:

Kobolt (Co)

 

Område:

Smedjebackens kommun,
Dalarnas Län

 

Undersökningstillstånd:

Såggården nr 1

 

Areal:

200 hektar

 

Rättighet:

100%Webbdesign: Presens.nu