Språkval
  • Tomtebo

  • Uppd. 2014-08-27

MeshattenTomtebo innefattar två undersökningstillstånd beviljade 2014, Tomtebo nr 100 och Tomtebo nr 101 ca 20 km öster om Borlänge. Tomtebofältet är ett leptitbälte som innefattar tre kända malmer, Kalvbäcken, Lövåsen och Tomtebo, varav Tomtebo gruvfält är det som undersökningstillståndet gäller.

Tomtebogruvan var under 1980-talet en del av Stora Kopparberg AB som såg Tomtebogruvan som en möjlig framtida reserv till Falu koppargruva. Tomtebo malmfält består av ca tio malmkroppar, några av kopparmalm andra av bly-zink-silver malm. Kopparmalmen består av kopparkis med pyrit, pyrrhotit och ibland små kvantiteter av blyglans och zinkblände. Bly-zink-silver-malmen består av zinkblände och blyglans med låga halter av pyrit och pyrrhotit och ibland kopparkis.

ÖVERSIKT

Meshatten


 

Mineralisering:

Zink, Zn, Bly, Pb, Koppar, Cu, Guld, Au, Silver, Ag och Kobolt, Co.

 

Område:

Säters kommun, Dalarnas Län

 

Undersökningstillstånd:

Tomtebo nr 100 och Tomtebo nr 101

 

Areal:

262 hektar

 

Rättighet:

100%
DOKUMENT


2014-06-12:

» The Tomtebo Project (pdf)

Webbdesign: Presens.nu