Komplettering till Copperstones
ansökan om miljötillstånd

Dela:

Fredag den 7 oktober lämnade vi in kompletteringar till ansökan om miljötillstånd för Viscariagruvan.

”Jag känner mig väldigt nöjd med kvalitén i vår ansökan samt i de kompletteringar vi nu lämnat in. Våra tekniska lösningar för vattenrening och bedömningar av konsekvenserna håller mycket hög nivå vilket underlättar för Mark- och miljödomstolen när de bedömer om ansökan är komplett.”, berättar Copperstones Miljö- och Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

Via länken finns alla kompletteringar och yttranden i Copperstones miljötillståndsansökan samlade.

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: Komplettering till Copperstones <br>ansökan om miljötillstånd