Komplettering 2 för Copperstones miljötillståndsansökan lämnad till MMD

Dela:

17 mars 2023 skickade Copperstone in kompletteringar i ett svar på de kompletteringsförelägganden vi erhöll från Mark- och miljödomstolen (MMD) i februari. Kompletteringarna gäller vår ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Samtidigt har vi lämnat in underlag för undersökningssamråd till Länsstyrelsen och övriga berörda parter, som ett första steg mot ett möjligt tillstånd för markavvattning. Kompletteringen med tillhörande bilagor går att läsa eller ladda ner i sin helhet i vår miljötillståndsportal.

Via länken finns alla kompletteringar och yttranden i Copperstones miljötillståndsansökan samlade.

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: Komplettering 2 för Copperstones miljötillståndsansökan lämnad till MMD