Uncategorized

Copperstone appoints Marcello Imaña as Chief Geologist

Kiruna April 16, 2021 Copperstone Resources AB appoints Marcello Imaña as new Chief Geologist. He will take up his position with immediate effect and will be part of the company’s management team. Marcello Imaña started his employment at Copperstone in November 2020 and has already contributed with very valuable competence and experience not only to …

Copperstone appoints Marcello Imaña as Chief Geologist Read More »

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog

Kiruna den 16 april 2021 Copperstone Resources AB utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog. Han tillträder sin position med omedelbar verkan och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Marcello Imaña påbörjade sin anställning på Copperstone i november 2020 och har redan bidragit med mycket värdefull kompetens och erfarenhet i såväl Viscaria-projektet som Arvidsjaur-projektet där han arbetat …

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog Read More »

Copperstone Resources postpones the publication of the Annual Report

Kiruna April 13, 2021 Copperstone Resources AB (publ) has decided to postpone the publication of the Annual Report 2020 until April 27, 2021. The date of the Annual General Meeting remains on May 19, 2021. The annual report will be published on the Company’s website on Tuesday April 27, 2021 and not on the previously …

Copperstone Resources postpones the publication of the Annual Report Read More »

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning

Kiruna den 13 april 2021 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publiceringen av 2020 årsredovisning till den 27 april. Datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 19 maj. Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida tisdagen den 27 april, 2021, mot tidigare meddelad tid, tisdagen den 20 april, 2021. Senareläggningen …

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning Read More »

Copperstone completes a directed issue of shares and receiving proceeds of SEK 96 million

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press releaseKiruna 9 April 2021 The board of directors …

Copperstone completes a directed issue of shares and receiving proceeds of SEK 96 million Read More »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.Pressmeddelande Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK Read More »

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares

This press release may not be made public, published or distributed, directly and indirectly, within or to the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be unlawful or subject to legal restrictions. Press releaseKiruna 9 April 2021 The board of directors …

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed issue of shares Read More »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. PressmeddelandeKiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Read More »

Board member Malcolm Norris resigns from the Copperstone Board

Kiruna March 10, 2021 Copperstone Resources AB:s board member Malcolm Norris has informed the company of his resignation from the board with immediate effect. Malcolm Norris has been on the board of Copperstone since 2018, representing Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals decreased its holding in Copperstone during 2020 and did not participate in the company’s …

Board member Malcolm Norris resigns from the Copperstone Board Read More »