Copperstone Resources utser Henrik Ager till ny VD och koncernchef

Kiruna 12 september 2022

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) utser Henrik Ager till ny VD och koncernchef. Han tillträder tjänsten senast vid årsskiftet. Henrik Ager kommer senast från Sandvik där han varit chef för affärsområdet Sandvik Mining and Rock SolutionsHan ersätter Anna Tyni som fortsätter sin roll som VD för dotterbolaget Copperstone Viscaria AB och hon kommer därmed fortsättningsvis ha en central roll Bolagets ledningsgrupp och operativa drift.

Vi är väldigt stolta över att Henrik valt att tacka ja till att leda Copperstone in i nästa fas tillsammans med Anna Tyni och övriga experter i teamet. Henrik kommer att tillföra ytterligare senior och strategisk gruvkompetensmångårig branscherfarenhet och en industriell tyngd till hela organisationen, säger Copperstones styrelseordförande Jörgen Olsson.

Copperstone är ett otroligt spännande företag med starka ägare och ett team som redan tagit viktiga steg mot att etablera ett nytt stort gruvbolag med fokus på koppar. Detta är en unik möjlighet att vara med och bygga en hållbar verksamhet som är kritisk för elektrifiering och ökad självförsörjningsgrad i Sverige och Europa”, säger tillträdande VD Henrik Ager.

Viscariaprojektet växlar upp farten ytterligare och vi behöver stärka upp organisationen. Med Henrik ombord kompletterar vi teamet med branscherfarenheter som behövs i bolagets kommande fas vid ett beviljat miljötillstånd. I och med denna rockad kommer jag att kunna fokusera målinriktat på återstarten av Viscaria i Kiruna”, säger Anna Tyni.

Om Henrik Ager

Henrik Ager är född 1969 och är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik var tidigare partner på konsultbolaget McKinsey där han arbetade i 16 år och fokuserade på gruvbranschen med strategiskt och operativt arbete för både globala och svenska gruvföretag. Under sina åtta år på Sandvik har Henrik varit strategichef för affärsområdet Mining, divisionschef för Sandvik Rock Tools samt chef för Sandviks största affärsområde, Sandvik Mining and Rock Solutions, med cirka
17 000 anställda.

Förslag om ändrade villkor i incitamentsprogram

Som en del av det ersättningspaket som överenskommits mellan Bolaget och Henrik Ager, ges Henrik Ager möjlighet att förvärva 10 000 000 teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. I syfte att anpassa programmens ramar och tilldelningsprinciper till den avtalade överlåtelsen till Henrik Ager, kommer ett förslag om villkorsändring av två existerande incitamentsprogram att läggas fram vid en extra bolagsstämma som avses hållas under hösten. Förslaget innebär ingen emission av nya teckningsoptioner och därmed ingen förändring i utspädningseffekt i förhållande till vad som angavs i förslaget till årsstämmans beslut den 18 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta styrelseordföranden Jörgen Olsson, jörgen.olsson@copperstone.se eller info@copperstone.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 12 september 2022 kl. 20:00 CET.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är Bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.