Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för Tvistbogruvan.

Kopparberg Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession avseende zink-bly förekomsten i Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, har beviljats den 17 april 2012 av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Kopparberg Minerals utveckling mot att bli en betydande aktör i Bergslagen med betydande mineralreserver som med god lönsamhet bryts i egna gruvor och förädlas i egna verk.

 

Bearbetningskoncessionen ger rätt till utvinning och tillgodogörande av zink-, bly-, koppar-, silver-, guld-, mangan och volfram under 25 år med möjlighet till förlängning.

 

”Detta är ett mycket glädjande besked. Det är Bolagets första bearbetningskoncession i Bergslagen och etablerar oss som en långsiktig aktör i området. Vi ser dessutom att det finns god potential att utöka mineraltillgångarna inom projektet” säger Per Storm, VD i Kopparberg Mineral AB.

 

Tvistbogruvan har indikerade mineraltillgångar på 575 Kt med 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/t silver och antagna mineraltillgångar på 280 Kt med 3,0 % zink, 2,5 % bly och 20 g/ton silver. Uppskattningarna har utförts av Hans Thorshag som är en kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.
per.storm@kopparbergmineral.se

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 33 undersökningstillstånd om cirka 17 000 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

en_GBEnglish