COPPERSTONE RESOURCES AB: LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan meddela att Länsstyrelsen i Norrbotten igår kväll tillstyrkt att Bolaget skall erhålla bearbetningskoncession för Eva-förekomsten (Eva K nr 1). Bolaget kommer att aktivt arbeta för att uppfylla de villkor avseende renskötsel och miljökvalitetsnormer som Länsstyrelsen omfattat i tillstyrkan. Bergsstaten tar nu åter vid för beslut i ärendet.

”Länsstyrelsens i Norrbotten tillstyrkande till koncession Eva K nr 1 är ett välkomnat och mycket glädjande yttrande till Bergsstaten. Vi ser med tillförsikt fram emot en skyndsam process hos Bergsstaten och arbetar oförtrutet vidare med projektutvecklingen på området.”, kommenterar Copperstones ordförande Michael Mattsson.

För ytterligare information, kontakta Michael Mattsson, ordförande Copperstone Resources AB, 070 573 97 77 eller Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705 94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 juni 2017 kl 08.00 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

en_GBEnglish