Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad

Sista dag för handel i BTA var igår den 2 december 2013 och aktierna kommer att levereras till angivna depåer/VP-konton inom de närmaste dagarna.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24

per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 12 undersökningstillstånd om cirka 4 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission / Corporate Finance har agerat som Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

en_GBEnglish