Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida:

www.kopparbergmineral.se.

 

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.
per.storm@kopparbergmineral.se

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 33 undersökningstillstånd om cirka 17 000 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

en_GBEnglish