Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor

Nordic Iron Ore AB lämnade den 6 juli 2012 in miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen i Nacka kommun för återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år.

 

– Det är en viktig milstolpe som vi nu har passerat mot återstarten av Ludvika Gruvor. När väl vi erhållit dom från Mark- och Miljödomstolen så kan vi starta de viktiga anläggningsarbetena samt dräneringen av gruvorna. Till dess ska vi slutföra den slutgiltiga feasibility studien (DFS), säger NIO:s VD Christer Lindqvist i en kommentar.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 29 undersökningstillstånd om cirka 13 400 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

en_GBEnglish