Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar provborrningar i Väsmanfältet

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB tar nästa steg i utvecklingen av Ludvika gruvor och påbörjar idag en kärnborrningskampanj som ska ligga till grund för den kommande ansökan om bearbetningskoncession för Väsmanfältet.

Programmet omfattar inledningsvis cirka 10 000 meter kärnborrning och genomförs från flytpråmar på sjön Väsman. Syftet är att undersöka och definiera mineraltillgångar enligt den internationella standarden JORC. Arbetet genomförs av entreprenören Drillcon och väntas slutföras under 2012.

Det här är ett stort steg i den planerade återstarten av Ludvika gruvor. Det är 55 år sedan man senast provborrade i Väsmanfältet och då genomfördes kärnborrningen från isen, och inte som nu – från pråmar. Dagens metoder skapar helt nya förutsättningar att undersöka mineraltillgångar på ett effektivt sätt, säger Nordic Iron Ore AB:s VD Christer Lindqvist.

Parallellt genomförs kärnborrning i Blötberget, också det av Drillcon. Programmet omfattar cirka 9 000 borrmeter och är en viktig del i den pågående feasibilitystudien för Ludvika Gruvor.

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 28 undersökningstillstånd om cirka 12 500 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

en_GBEnglish