NORDIC IRON ORE AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDANT LAND. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har beslutat att avbryta den föreslagna noteringen på NASDAQ OMX First North då efterfrågan inte har varit tillräckligt stor för att säkerställa en framgångsrik tillvaro på börsen.

 

”Vi har upplevt ett stort intresse för Nordic Iron Ore som bolag och för vårt projekt från investerare. Styrelsen har dock beslutat att inte fullfölja erbjudandet och noteringen då förutsättningarna för en ändamålsenlig handel och en positiv eftermarknad har bedömts som otillfredsställande”, säger Christer Lindqvist, Nordic Iron Ores VD och fortsätter: ”Vi kommer nu finansiera vårt projekt på annat sätt och Bolagets framtidsplaner kommer att hållas intakta.”

 

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och s.k. Lead Manager och Bookrunner i samband med erbjudandet. Avanza Bank har varit Retail Selling Agent. Bird & Bird Advokat är legala rådgivare till Bolaget och har i samband med erbjudandet agerat legala rådgivare till Bolaget tillsammans med Advokatfirman Cederquist.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.
per.storm@kopparbergmineral.se

Christer Lindqvist, ordförande, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 0705-910 483. christer.lindqvist@nordicironore.se

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 44 undersökningstillstånd om cirka 27 000 hektar och är en stor ägare i intressebolagen Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining AB. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

en_GBEnglish