PRESS & NEWS

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022

Stockholm den 18 maj 2022  PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 18 maj 2022 kl. 13.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022 Read More »

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022

Kiruna, 18 maj 2022 JANUARI – MARS 2022 Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 500 981 (358 013) KSEK vid periodens slut. Resultat för perioden uppgick till -3 839 (-5 102) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet under perioden uppgick till 181 383 (114 909) KSEK. Likvida medel vid periodens …

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022 Read More »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources

Kiruna den 18 maj 2022 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 5,5 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 procents årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar. …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources Read More »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 (R)

Kiruna 11 maj, 2022 Rättelse: korrigerad veckodag Copperstone Resources delårsrapport för januari – mars 2022 offentliggörs onsdagen den 18 maj 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 10:00 i Infront Direkt Studios lokaler. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 (R) Read More »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022

Kiruna 11 maj, 2022 Copperstone Resources delårsrapport för januari – mars 2022 offentliggörs fredagen den 18 maj 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 10:00 i Infront Direkt Studios lokaler. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en efterföljande …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 Read More »

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021

Kiruna den 22 april 2022 Årsredovisningen för 2021 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se. För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) +46 (0) 70 561 46 11, E-post: anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se eller www.copperstone.se OM COPPERSTONE Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt …

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021 Read More »

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL)

Kiruna 19 april 2022  PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 13.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 12.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av …

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL) Read More »

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Kiruna 29 mars 2022 Copperstone Resources AB (publ) lämnar nu, enligt tidigare kommunicerad tidplan, in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Ansökan innefattar Copperstones beskrivning och ambition om en ansvarsfull modern gruvdrift genom nyttjandet av bästa tillgängliga teknik inom brytningsverksamhetens påverkan på närmiljön, i anrikningsverket …

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan Read More »

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna den 21 mars 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har genomfört en …

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK Read More »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources bokslutskommuniké 2021

Kiruna 25 februari, 2022 Copperstone Resources bokslutskommuniké för januari – december 2021 offentliggörs fredagen den 4 mars 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 09:00 i Infront Direkt Studios lokaler där tittarna ges möjlighet att ställa frågor. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources bokslutskommuniké 2021 Read More »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 1 februari 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK Read More »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 31 januari 2022 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har beslutat …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Read More »

en_GBEnglish