PRESS & NEWS

Directed placement of 13.5 MSEK in cash – clarification

Danderyd December 20, 2019 The Copperstone Board December 19, 2019 decided to strengthen the Company’s cash position by 13.5 MSEK through a directed placement to a handful strategic long-term Swedish investors, using the authorisation from the Annual General Meeting of 2019. The price 0.40 SEK/share, representing a discount of 9.5% to VWAP during December 18, …

Directed placement of 13.5 MSEK in cash – clarification Read More »

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK – förtydligande

Danderyd den 20 december 2019 Copperstones styrelse beslutade igår att stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Emissionskursen 0,40 SEK/aktie, motsvarade 9,5% rabatt mot den genomsnittliga volymvägda aktiekursen på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm den 18 …

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK – förtydligande Read More »

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande

Danderyd den 19 december 2019 Copperstones styrelse har idag beslutat stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad  emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Valberedningen i Copperstone (bestående av de tre största ägarna jämte ordförande) har beslutat att föreslå Copperstones styrelse och ordinarie bolagsstämma …

Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande Read More »

Directed placement of 13.5 MSEK in cash; Jörgen Olsson nominated Chairman

Danderyd December 19, 2019 The Copperstone Board today decided to strengthen the Company’s cash position by 13.5 MSEK through a directed placement to a handful strategic long-term Swedish investors, using the authorisation from the Annual General Meeting of 2019. The Copperstone nomination committee (consisting of the three largest owners and the Chairman) has decided to …

Directed placement of 13.5 MSEK in cash; Jörgen Olsson nominated Chairman Read More »

BUSINESS REVIEW – JANUARY TO SEPTEMBER 2019

Danderyd November 21, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce a Business Review (Q3 2019) for the Company. Group Highlights Q3 2019 period (Q3-2018): The capitalized investments in exploration assets increased 431% to 295,451 (56,483) KSEK Shareholders’ equity increased 251% to 241,778 (68,960) KSEK Total assets at the end of …

BUSINESS REVIEW – JANUARY TO SEPTEMBER 2019 Read More »

The Supreme Administrative Court rules in favour of Copperstone and Sandberget 500

Danderyd November 20, 2019 The Mining Inspector’s award of exploration permit Sandberget 500, Arvidsjaur municipality, to Copperstone stands, as The Supreme Administrative Court in Stockholm (Högsta Förvaltningsdomstolen) on November 19, 2019 rejected an appeal regarding the permit. All exploration permits with regard to the Copperstone project (Sandberget 200, 300, 400 and 500) are valid up and …

The Supreme Administrative Court rules in favour of Copperstone and Sandberget 500 Read More »

Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Danderyd den 20 november 2019 Copperstones, av Bergsstaten beviljade, undersökningstillstånd för Sandberget 500 ligger fast sedan Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm den 19 november 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd i ärendet. Samtliga undersökningstillstånd avseende Copperstoneprojektet (Sandberget 200, 300, 400 och 500) är giltiga till och med år 2022. ”Vi välkomnar förstås beslutet och …

Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500 Read More »

Directed placement of 2.74 MSEK

Danderyd November 8, 2019 Copperstone strengthens its financial position by an additional 2.74 MSEK by a directed placements to two qualified investors. The transaction structure comprise of the following: 6,231,818 shares for 2,742,000 SEK in cash, net after transaction costs of 0. Approx. 2.3 MSEK will be used to amortize debt including accrued interest. The …

Directed placement of 2.74 MSEK Read More »

Riktad emission om 2,74 MSEK

Danderyd 8 november 2019 Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare. Transaktionen utgörs av följande delar: 6 231 818 aktier för 2 742 000 SEK i kontanter, netto efter transaktionskostnader som uppgår till 0 SEK. Cirka 2,3 MSEK kommer att användas till att amortera lån inklusive upplupen …

Riktad emission om 2,74 MSEK Read More »

Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Danderyd 7 november 2019 Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna. ”Vår rekrytering av Projektansvarig är en mycket viktig milstolpe mot ett återöppnande av Viscariagruvan. Ian Holman har all den relevanta erfarenhet som Copperstone och Viscaria behöver för att initiera …

Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria Read More »

Viscaria A-zone drillings: VDD0203 returns 20m @1.27% Cu, including 5m @2.99% Cu. VDD0204 returns 18m @1.18% Cu, including 3m @3.28% Cu. Significant potential for cobalt and gold.

Kiruna November 1, 2019 VDD0203 intersected significant Copper and Gold mineralisation VDD0204 intersected significant Copper and Cobalt mineralisation VDD0205 visually appears to have intersected sporadic iron/copper mineralisation and was drilled some 250m below VDD0195, assays are pending “Dear shareholder, we are pleased to deliver the most amazing shallow intersections in the absolute world-class mining jurisdiction …

Viscaria A-zone drillings: VDD0203 returns 20m @1.27% Cu, including 5m @2.99% Cu. VDD0204 returns 18m @1.18% Cu, including 3m @3.28% Cu. Significant potential for cobalt and gold. Read More »

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad

Kiruna 1 november 2019 Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad. VDD0203 påträffar betydande koppar och guldmineralisering VDD0204 påträffar betydande koppar och koboltmineralisering VDD0205 har avslutats prematurt på 929,3m djup, okulärt förefaller det ha påträffat …

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad Read More »

First tranche with Yorkville fully settled

Danderyd October 31, 2019 Copperstone announces that Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville) today has decided to convert the remaining 5 MSEK of the outstanding convertible debenture into Copperstone B-shares. The first tranche of 22.5 MSEK is therefore fully settled. Copperstone is entitled, however not obliged, to, subject to certain conditions, raise up to a total …

First tranche with Yorkville fully settled Read More »

Första tranchen med Yorkville helt reglerad

Danderyd 31 oktober 2019 Copperstone meddelar att Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville) idag beslutat att konvertera resterande 5 MSEK av det utestående konvertibla lånet till aktier. Därmed är första tranchen om 22,5 MSEK fullt reglerad. Bolaget har möjlighet, men inte skyldighet, att på vissa villkor, uppta totalt upp till 100 MSEK genom Yorkville. Bolagets totala …

Första tranchen med Yorkville helt reglerad Read More »

Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs

Kiruna den 18 oktober 2019 Copperstone har avslutat den första fasen av kärnborrningen på A-zonen i Viscaria. De kemiska resultaten visar på betydande kopparmineralisering utanför huvudzonen. Hittills har VDD0201 och VDD0202 analyserats och resultaten har verifierats av kvalificerad person (QP). Sammanfattning: Första fasen av kärnborrningen på de ytliga delarna av A-zonen har framgångsrikt avslutats. VDD0201, …

Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs Read More »

Viscaria Drillings – VDD0201 returns 15m @ 0.73% Cu and 6m @ 1.45% Cu outside the Mineral Resource Boundary

Kiruna October 18, 2019 Copperstone is pleased to announce that the assay results of VDD0201 and VDD0202 have been received from ALS laboratories and compiled by Copperstone, verified by the QP. Highlights The phase 1 on A zone shallow drilling has been successfully completed. VDD0201, drilled outside of the mineral resource boundary, intersected significant copper …

Viscaria Drillings – VDD0201 returns 15m @ 0.73% Cu and 6m @ 1.45% Cu outside the Mineral Resource Boundary Read More »

Reglering av utestående skuld avseende Viscaria

Danderyd 9 oktober 2019 Copperstones styrelse har idag beslutat att reglera Bolagets kvarvarande skuld inklusive ränta om 5.2 MSEK till Sunstone Metals Ltd avseende den initiala köpeskillingen för Avalon Minerals Viscaria AB. Den initiala köpeskillingen bestod ursprungligen av 160m B-aktier och 40 MSEK i kontanter. Kvarstår gör därefter endast tilläggsköpeskilling att erläggas i samband med …

Reglering av utestående skuld avseende Viscaria Read More »

Amortization of the remaining debt regarding Viscaria

Danderyd October 9, 2019 The Copperstone Board has today decided to amortize the remaining debt to Sunstone Metals Ltd of 5.2 MSEK including interest regarding the initial purchasing price for Avalon Minerals Viscaria AB. The initial purchasing price originally was 160m B-shares and 40 MSEK in cash. From today, only additional purchasing price remains, payable …

Amortization of the remaining debt regarding Viscaria Read More »

Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019

Danderyd 3 oktober 2019 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) deltar på Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm den 17 oktober 2019. Vid evenemanget kommer fyra bolag presentera sina verksamheter. Därutöver kommer Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, tala om branschens utmaningar och möjligheter. Bolagets VD Michael Mattsson kommer presentera …

Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019 Read More »

Copperstone presents at Augment Mining Forum 2019

Danderyd October 3, 2019 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the “Company”) will participate in Augment Mining Forum 2019 held at Downtown Camper by Scandic in Stockholm on October 17th, 2019. At the event, four companies will present. In addition, Kerstin Brinnen from Svemin, will talk about the industry’s challenges and opportunities. The Company’s CEO …

Copperstone presents at Augment Mining Forum 2019 Read More »

Norrlandsfonden invests in Copperstone

Danderyd October 2, 2019 Norrlandsfonden will invest 2 MSEK in a convertible debenture in Copperstone with eight years to maturity. In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. The credit facility is at Stibor 90 + 5 % annual interest …

Norrlandsfonden invests in Copperstone Read More »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Danderyd 2 oktober 2019 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från och …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Read More »

Positive resolution regarding Sandberget 500

Danderyd September 26, 2019 The Administrative Court of Appeal in Sundsvall (Kammarrätten i Sundsvall) on September 24, 2019 decided in favour of Copperstone Resources, rejecting an appeal against Coppertone’s Sandberget 500 permit. The Mining Inspector’s decision of February 2019, and the Administrative Court’s in Luleå verdict from August 2019 thereof, consequently stand. The Administrative Court …

Positive resolution regarding Sandberget 500 Read More »

Kammarrätten beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Danderyd 26 september 2019 Copperstone Resources AB meddelar att Kammarrätten i Sundsvall den 24 september 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd avseende undersökningstillstånd Sandberget 500. Bergmästarens beviljan av Sandberget 500 i februari 2019 och Förvaltningsrättens i Luleå dom i augusti 2019 står därmed fast och beslutet kan endast överklagas till Högsta Förvaltningsrätten i …

Kammarrätten beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500 Read More »

Core drillings at Viscaria commences

Danderyd September 16, 2019 Copperstone is pleased to inform that the core drilling campaign at Viscaria is about to commence. The Copperstone organisation has been increased by one field assistant. The drillings will be operated by Kati OY with a first stage of up to 8,000 metres, with the intention of increasing to 22,000 metres …

Core drillings at Viscaria commences Read More »

Kärnborrning på Viscaria påbörjas

Danderyd 16 september 2019 Copperstone har glädjen att meddela att borrkampanjen påbörjas. Organisationen har inför kampanjen förstärkts med en fulltidsanställd fältassistent. Borrningarna kommer att utföras av Kati OY och avser initialt upp till 8 000 meter kärnborrning med avsikt att ökas till 22 000 meter fram till december 2020. Kärnborrningskampanjen inleds med VDD0201 (hängvägg till fotvägg …

Kärnborrning på Viscaria påbörjas Read More »

Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK

Danderyd 7 september 2019 Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 13,6 MSEK genom en kombination av riktad emission och konverteringar av lån till aktier. ”Vi är glada åt våra nya investerare från Norrbotten, Stockholmsregionen, USA och Schweiz i samband med att vi påbörjar vårt nya …

Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK Read More »

Directed placement and debt to equity conversion of 13.6 MSEK

Danderyd September 7, 2019 Directed placement and debt to equity conversion of 13.6 MSEK Copperstone strengthens its financial position by 13.6 MSEK by a combination of debt conversion and directed placements. “We are happy to welcome our new investors from Norrbotten, the Stockholm region, the US and Switzerland as we are about to start a …

Directed placement and debt to equity conversion of 13.6 MSEK Read More »

Dom i Förvaltningsrätten avslår överklagandet mot Sandberget 500

Danderyd 13 augusti 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) informerar att Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklagandet av Bergmästarens beviljande, per den 11 februari 2019, av undersökningstillstånd Sandberget 500 rörande Copperstoneprojektet. Samtliga undersökningstillstånd avseende Copperstoneprojektet (Sandberget 200, 300, 400 och 500) är giltiga och giltiga till och med år 2022. “Återigen, som alltid, har Bergmästarens …

Dom i Förvaltningsrätten avslår överklagandet mot Sandberget 500 Read More »

The Administrative Court rejects the Sandberget 500 Appeal

Danderyd August 13, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Administrative Court in Luleå (Förvaltningsrätten i Luleå) rejects the appeal against the Mining Inspector’s award of the Sandberget 500 exploration permit to Copperstone February 11, 2019. All exploration permits with regard to the Copperstone project (Sandberget 200, 300, 400 and 500) …

The Administrative Court rejects the Sandberget 500 Appeal Read More »

Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK

Danderyd 10 juli 2019 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) förbättrar sin finansiella position med 24 MSEK (före transaktionskostnader) I samband med den fulltecknade företrädesemissionen. Resultatet i företrädesemissionen: 30.355.325 nya aktier, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen, tecknades med teckningsrätter; 21.976.696 nya aktier, motsvarande 42 procent av företrädesemissionen, tecknades utan teckningsrätter (varav aktier motsvarande ca …

Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK Read More »

Copperstone’s rights issue fully subscribed; improves the financial position by SEK 24 million

Danderyd July 10, 2019 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or “the Company”) improves the financial position by SEK 24 million (before transaction costs) in connection with the now completed rights issue. The outcome of the rights issue 30,355,325 new shares, equivalent to approximately 58 per cent of the rights issue, were subscribed for with preferential …

Copperstone’s rights issue fully subscribed; improves the financial position by SEK 24 million Read More »

Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna

Danderyd 20 juni 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har kontrakterat Kati Oy som kärnborrningsleverantör i Viscaria. Kontraktet innefattar initialt 8.000m, med avsikt att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna. Ansökan avseende arbetstillstånd från sommaren 2019 till och med december 2020 (avseende bearbetningskoncessioner 3, 4 och 7 samt undersökningstillstånd 101 och …

Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna Read More »

Kati Oy signed to diamond drill 8,000 metres at Viscaria in Kiruna

Danderyd June 20, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has signed Kati Oy as the drill contractor in Viscaria. The initial contract comprises 8,000 metres, with the intention of increasing to 22,000 metres over 24 months. The work permit application from this Summer up and until December 2020 (regarding mining concessions nr 3, …

Kati Oy signed to diamond drill 8,000 metres at Viscaria in Kiruna Read More »

Information Memorandum published

Danderyd June 14, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Information Memorandum (in Swedish) is now available and attached to this Company Announcement. Terms and conditions in summary: 8 subscription rights will entitle to purchase one new Copperstone B-share at 0.46 SEK. Subscription period: 17 June – 1 July 2019 (may …

Information Memorandum published Read More »

Informationsmemorandum publicerat

Danderyd 14 juni 2019 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör härmed informationsmemorandum avseende företrädesemissionen, bifogat detta meddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones webbplats, www.copperstone.se Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons ombud, 22:30 CEST den 14 juni 2019. Om Copperstone Copperstone Resources …

Informationsmemorandum publicerat Read More »

Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEK

Danderyd June 12, 2019 Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEK Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that it has divested its last shares of Nordic Iron Ore (“NIO”), except for an insignificant part, proceeds amounting to 4.5 MSEK net to Copperstone. Copperstone, one …

Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEK Read More »

Copperstone announces rights issue of approx. MSEK 24; commitments and guarantees 70%

Danderyd June 6, 2019 This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, Australia, New Zealand and South Africa, or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to legal restrictions. The information in this press release …

Copperstone announces rights issue of approx. MSEK 24; commitments and guarantees 70% Read More »

Företrädesemission om cirka 24 MSEK, åtaganden och garantier om 70%

Danderyd 6 juni 2019 Detta pressmeddelande får inte släppas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är helt eller delvis delvis föremål för juridiska restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, …

Företrädesemission om cirka 24 MSEK, åtaganden och garantier om 70% Read More »

Kommuniké från årsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Danderyd den 14 maj 2019 Idag den 14 maj 2019 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 48 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansresultaträkningen …

Kommuniké från årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Read More »

AGM presentation available

Danderyd May 14, 2019 Copperstone Resources AB will hold its Annual General Meeting today. The presentation is attached to this Announcement and will be able to upload at www.copperstone.se For further information, please contact CEO Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, or visit the Copperstone website at www.copperstone.se This information was submitted for publication, through the …

AGM presentation available Read More »

Business Review – January to March 2019

Danderyd May 14, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce a Business Review (Q1 2019) for the Company. Group Highlights Q1-19 period (Q1-18): The capitalized investments in exploration assets increased 571% to 289,029 (43,068) KSEK. Shareholders’ equity increased 208% to 203,493 (65,996) KSEK. Avalon Minerals Viscaria AB has been merged …

Business Review – January to March 2019 Read More »

The Swedish Parliament wants to shorten permit lead times in the Mines and Minerals industry

Danderyd May 10, 2019 The Swedish Parliament has granted the motion raised by its Committee on Industry and Trade that the Swedish Government asap should take necessary actions in the intention of shortening and smoothening the lead times of processes within the Mines and Minerals Industry. The Committee on Industry and Trade, in its motion …

The Swedish Parliament wants to shorten permit lead times in the Mines and Minerals industry Read More »

Copperstone to present at Aktiespararna’s Small Cap Day and German Mining Network’s Mining Placement Days

Danderyd May 3, 2019, Copperstone to present at Aktiespararna’s Small Cap Day and German Mining Network’s Mining Placement Days Copperstone will present at Aktiespararna Småbolagsdagen (Shareholders Union – Small Cap Day) at Sheraton, Stockholm, at 10am June 3, 2019. Copperstone (CEO Michael Mattsson and Director Malcolm Norris) will participate in German Mining’s Investor Convention in …

Copperstone to present at Aktiespararna’s Small Cap Day and German Mining Network’s Mining Placement Days Read More »

Annual Report 2018 (in Swedish) published

Danderyd April 23, 2019 Copperstone Resources AB announces that the Annual Report for the Financial Year ending December 31, 2018, is now available (in Swedish) at www.copperstone.se. Since earlier the Notice with attachments for resolutions at the Annual General Meeting May 14, 2019 are also available. For further information, please contact CEO Michael Mattsson, +46 705 739 …

Annual Report 2018 (in Swedish) published Read More »

Notice to Annual General Meeting 2019

Danderyd April 15, 2019 Notice to Annual General Meeting 2019 Copperstone will hold its Annual General Meeting in Stockholm on May 14, 4 PM CET. Nominations for the Board of Directors, represented by more than 40% of the votes of Copperstone, include former Minister for Rural Affairs Sven-Erik Bucht and Australian CEO and Mining Engineer …

Notice to Annual General Meeting 2019 Read More »

Company presentation published

Danderyd April 9, 2019 Company announcement – Company presentation published Copperstone Resources AB (Copperstone) is publishing an updated Company presentation. The Summary presentation is attached to this Announcement and will be uploaded at our website at the earliest convenience. Please refer to the website for complete information, and the forward-looking statement in this Announcement as …

Company presentation published Read More »

Updated Financial Calendar

Danderyd April 5, 2019 Thanks to the recent Closing of the Viscaria Acquisition and several other processes being executed in parallel, Copperstone Annual Report (in Swedish) will be extended to also include ‘New Copperstone’ and be published April 23, 2019, instead of earlier announced April 12. The Q1 2019/Annual General Meeting will still be announced/held …

Updated Financial Calendar Read More »

Recruitment of a Project (Study) Manager for Viscaria

Danderyd March 28, 2019 Company announcement – Recruitment of a Project (Study) Manager for Viscaria Copperstone publishes the Role Description for a Study Manager to the newly acquired Viscaria Copper project. The experienced candidate is a passionate multi-tasker who has been through pre-mine development phases, mining operations and/or a mine construction. Copperstone has wholly-owned exploration …

Recruitment of a Project (Study) Manager for Viscaria Read More »

Company announcement – Updated information on Mineral Resources

Danderyd March 21, 2019 Company announcement – Updated information on Mineral Resources Further to the MAR Release March 8, 2019, Copperstone together with its QP are pleased to publish a detailed update and clarification regarding the New Copperstone Mineral Resources. Mineral Resources Table PERC 2017 mton Cu (%) Cu (kton) Zn (%) Zn (kton) Au …

Company announcement – Updated information on Mineral Resources Read More »

EYES ON KIRUNA – VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED

Danderyd March 20, 2019 COPPERSTONE RESOURCES AB: EYES ON KIRUNA – VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED Following the closing of the Viscaria acquisition, Copperstone has initiated the networking with the local community, land and stake holders. The Board has established an indicative plan for near-term and mid-term development, to be addressed with local interests prior to …

EYES ON KIRUNA – VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED Read More »

ACQUISITION OF VISCARIA COMPLETED – SUNSTONE METALS LARGEST OWNER

Danderyd, March 8, 2019 ACQUISITION OF VISCARIA COMPLETED – SUNSTONE METALS LARGEST OWNER Copperstone Resources AB’s (“Copperstone”) acquisition of Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”) was completed today. Viscaria is from now on a wholly-owned subsidiary of Copperstone. Copperstone’s copper mineral resources increases by 480%. Copperstone plans to apply for work permits at the County Administration …

ACQUISITION OF VISCARIA COMPLETED – SUNSTONE METALS LARGEST OWNER Read More »

CLOSING OF VISCARIA EXPECTED TO TAKE PLACE MARCH 8, 2019

Danderyd, March 7, 2019 CLOSING OF VISCARIA EXPECTED TO TAKE PLACE MARCH 8, 2019 Copperstone Resources AB (“Copperstone”) is pleased to announce that the Closing of the Viscaria acquisition is likely to occur late afternoon March 8, 2019. As previously announced, closing of the Viscaria acquisition is expected to take place shortly, now more specifically …

CLOSING OF VISCARIA EXPECTED TO TAKE PLACE MARCH 8, 2019 Read More »

UPDATE ON PERMITS

Danderyd March 4, 2019 COPPERSTONE RESOURCES AB: UPDATE ON PERMITS Copperstone has been informed that an appeal against Sandberget 500 exploration permit has been filed at the Mining Inspectorate on March 1, 2019. If the appeal is considered legitimate, the case will be handed over to the Administrative Court (Sw: Förvaltningsdomstolen) which will decide on …

UPDATE ON PERMITS Read More »

VISCARIA ACQUISITION WILL CLOSE AS FINANCING CONCLUDED

Danderyd, February 22, 2019 COPPERSTONE: VISCARIA ACQUISITION WILL CLOSE AS FINANCING CONCLUDED Copperstone has signed an agreement with Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) for financing of up to 100 MSEK through a convertible debt facility. The Viscaria transaction will be closed with the first tranche of the convertible debt facility of 22.5 MSEK after an …

VISCARIA ACQUISITION WILL CLOSE AS FINANCING CONCLUDED Read More »

INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018

INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018 Financial results for the Group for October 1st to December 31st 2018: Result of the period amounted to -5,048 (-1,958) KSEK. Earnings after tax per share were -0.02 (-0.01) SEK. The cash flow during the period was -952 (23,951) KSEK. The shares in NIO …

INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018 Read More »

STRENGTHENING OF THE PERMISSION PORTFOLIO

Copperstone today was awarded additional exploration permits from the Mining Inspector, regarding more than 8,000 ha in Arvidsjaur municipality. The permits concern Sandberget 400 (535ha) and Sandberget 500 (7641ha), which were reapplied for as Copperstone received the Eva k nr 1 exploitation concession. There have been some minor carve-outs of exploitation concession buffer zones and …

STRENGTHENING OF THE PERMISSION PORTFOLIO Read More »

VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING

VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that the Company has signed a 5-year 25 MSEK credit facility. In addition a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK has been signed with a US-based fund. Upon the convertible debt facility …

VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING Read More »

en_GBEnglish