Filmarkiv

Se filmpresentationer av Copperstones verksamhet

Vd:s anförande vid årsstämma 2023-05-11

Vid Copperstones årsstämma inledde vd Henrik Ager med en presentation av bolagets verksamhet och arbete under det gångna året, 2022.

Play icon

Vd:s anförande vid årsstämma 2023-05-11

2023-05-11

Vd Henrik Ager om Copperstone, Viscariagruvan och samhället

2023-05-17

År 2022 – milstolpar och stora händelser

2023-04-12

Copperstone pilottestar ny teknisk lösning för vattenrening

2022-12-10

Viscaria då och nu

2022-12-02

Copperstones ordförande Jörgen Olsson om kopparmarknaden och gruvbrytning i Viscaria

2022-05-19

Nya bron till Viscariaområdet lyfts på plats

2022-09-11

Hållbar gruvdrift med Emma Mäkitaavola

2022-05-10

3D-film Viscarias gruvzoner