Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Extra årsstämma 1 december, 2022

Årsstämma 18:e maj, 2022

Extra bolagsstämma 14 oktober, 2021

Årsstämma 19:e maj, 2021

Extra bolagsstämma 15 december, 2020

Extra bolagsstämma 29:e september, 2020

Årsstämma 20:e maj, 2020