Bolagsstyrning

Incitamentprogram

2020/2023 Styrelsen# aktier*Lösenkurs*Lösen t o mSEK om inlösta*
Michael Mattsson3 968 8700,732023-05-202 897 275
Jörgen Olsson1 700 9440,732023-05-201 241 689
Sven-Erik Bucht1 417 4540,732023-05-201 034 741
Jane Lundgren Ericsson1 417 4540,732023-05-201 034 741
Tidigare styrelseledamot453 5850,732023-05-20331 117
Tidigare styrelseledamot1 417 4540,732023-05-201 034 741
Totalt10 375 761 7 574 306
2020/2023 Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*Lösen t o mSEK om inlösta*
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)850 4720,732023-05-20620 845
Totalt850 472620 845
2020/2023 bis Styrelsen# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Lars Seiz1 417 4541,172023-07-241 658 421
Totalt1 417 4541 658 421
2020/2023 bis Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Anna Tyni850 4721,172023-07-24995 052
Glenn Nilsson850 4721,172023-07-24995 052
Övriga nyckelpersoner2 000 0001,172023-07-242 340 000
Totalt3 700 9444 330 104
2021/2024 Styrelsen# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Jörgen Olsson3 000 0001,272024-12-203 810 000
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)1 250 0001,272024-12-201 587 500
Lars Seiz3 280 0001,272024-12-204 165 600
Jane Lundgren Ericsson2 000 0001,272024-12-202 540 000
Sven-Erik Bucht2 000 0001,272024-12-202 540 000
Tidigare styrelseledamot720 0001,272024-12-20914 400
Totalt12 250 00015 557 500
2021/2024 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Anna Tyni500 0001,272024-12-20635 000
Michael Mattsson3 250 0001,272024-12-204 127 500
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)1 250 0001,272024-12-201 587 500
Glenn Nilsson1 250 0001,272024-12-201 587 500
Marcello Imaña500 0001,272024-12-20635 000
Övriga nyckelpersoner1 000 0001,272024-12-201 270 000
Övriga anställda330 0001,272024-12-20419 100
Totalt8 080 00010 261 600
2022/2025 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Anna Tyni1 000 0001,652025-12-181 650 000
Övriga nyckelpersoner och anställda4 140 0001,652025-12-186 831 000
Totalt5 140 0008 481 000
2022/2025 Styrelsen# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Jörgen Olsson5 000 0001,652025-12-188 250 000
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)750 0001,652025-12-181 237 500
Lars Seiz2 000 0001,652025-12-183 300 000
Jane Lundgren Ericsson2 000 0001,652025-12-183 300 000
Ing-Marie Andersson Drugge500 0001,652025-12-18825 000
Michael Mattsson381 1301,652025-12-18628 865
Totalt10 631 13017 541 365
2022/2025 Tillträdande VD# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Henrik Ager10 000 0001,652025-12-1816 500 000
Totalt10 000 0001,652025-12-1816 500 000
2022/2026 programmet# aktierLösenkursLösen t o mSEK om inlösta
Övriga nyckelpersoner och anställda1 300 0002,002026-05-292 600 000
Totalt1 300 0002 600 000

*# antal aktier och lösenkurs har räknats om till följd av nyemissioner 2019 och/eller 2021.

Total likvid (SEK) till Copperstone vid full teckningsoptionslösen85 087 040
Total möjlig utspädning (teckningsoptioner), antal aktier63 715 761
Total möjlig utspädning (konvertibler), antal aktier18 410 146
Totalt utestående antal aktier Copperstone1 542 092 776
Total möjlig utspädning från teckningsoptioner och konvertibler, %5,06%