Bolagsstyrning

Incitamentprogram

2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Övriga nyckelpersoner566 9810,662022-12-12374 207
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Övriga nyckelpersoner566 9810,662023-01-14374 207
2020/2023 Styrelsen# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Michael Mattsson3 968 8700,732023-05-202 897 275
Jörgen Olsson1 700 9440,732023-05-201 241 689
Sven-Erik Bucht1 417 4540,732023-05-201 034 741
Jane Lundgren Ericsson1 417 4540,732023-05-201 034 741
Gregory Hall453 5850,732023-05-20331 117
Tidigare styrelseledamot1 417 4540,732023-05-201 034 741
Totalt10 375 761 7 574 306
2020/2023 Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)850 4720,732023-05-20620 845
2020/2023 bis Styrelsen# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Lars Seiz1 417 4541,172023-07-241 658 421
2020/2023 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Anna Tyni850 4721,172023-07-24995 052
Glenn Nilsson850 4721,172023-07-24995 052
Övriga nyckelpersoner2 000 0001,172023-07-242 340 000
Totalt3 700 9444 330 104
2021/2024 Styrelsen# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Jörgen Olsson3 000 0001,272024-12-203 810 000
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)1 250 0001,272024-12-201 587 500
Lars Seiz3 280 0001,272024-12-204 165 600
Jane Lundgren Ericsson2 000 0001,272024-12-202 540 000
Sven-Erik Bucht2 000 0001,272024-12-202 540 000
Gregory Hall720 0001,272024-12-20914 400
Totalt12 250 00015 557 500
2021/2024 Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Anna Tyni500 0001,272024-12-20635 000
Michael Mattsson3 250 0001,272024-12-204 127 500
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)1 250 0001,272024-12-201 587 500
Glenn Nilsson1 250 0001,272024-12-201 587 500
Marcello Imaña500 0001,272024-12-20635 000
Övriga nyckelpersoner1 000 0001,272024-12-201 270 000
Övriga anställda330 0001,272024-12-20419 100
Totalt8 080 00010 261 600
2022/2025 Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Anna Tyni1 000 0001,652025-12-181 650 000
Övriga nyckelpersoner2 390 0001,652025-12-183 943 500
Övriga anställda120 0001,652025-12-18198 000
Totalt3 510 0005 791 500
2022/2025 Styrelsen# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Jörgen Olsson5 000 0001,652025-12-188 250 000
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)750 0001,652025-12-181 237 500
Lars Seiz2 000 0001,652025-12-183 300 000
Jane Lundgren Ericsson2 000 0001,652025-12-183 300 000
Ing-Marie Andersson Drugge500 0001,652025-12-18825 000
Michael Mattsson381 1301,652025-12-18628 865
Totalt10 631 13017 541 365

*# antal aktier och lösenkurs har räknats om till följd av nyemissioner 2019 och/eller 2021.

Total likvid (SEK) till Copperstone vid full teckningsoptionslösen64 084 055
Total möjlig utspädning (teckningsoptioner), antal aktier51 949 723
Total möjlig utspädning (konvertibler), antal aktier22 713 361
Totalt utestående antal aktier Copperstone1 330 093 009
Total möjlig utspädning från teckningsoptioner och konvertibler, %5,32%