Bolagsstyrning

Koncernledning

Henrik Ager, vd och koncernchef

Henrik Ager är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik var tidigare partner på konsultbolaget McKinsey där han arbetade i 16 år och fokuserade på gruvbranschen med strategiskt och operativt arbete för både globala och svenska gruvföretag. Under sina åtta år på Sandvik har Henrik varit strategichef för affärsområdet Mining, divisionschef för Sandvik Rock Tools samt chef för Sandviks största affärsområde, Sandvik Mining and Rock Solutions, med cirka
17 000 anställda.

Innehar 10 000 000 optioner.

Anna Tyni, vd Copperstone Viscaria

Anna Tyni har en utbildning som maskiningenjör från Luleå tekniska universitet, med inriktning mot konstruktion. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom LKAB i Kiruna, bl.a. som driftchef och uppstart av Leveäniemi-gruvan, produktionschef på LKAB’s anrikningsverk samt produktionschef inom LKAB Berg och Betong och LKAB Minerals. Innan Anna kom till Copperstone arbetade hon som marknadsområdeschef på BDX Företagen i Kiruna.

Innehar 2 350 472 optioner.

Jörgen Olsson, arbetande styrelseordförande

Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och CEO för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vald styrelseordförande vid årsstämman 2020.

Innehar 71 000 000 Copperstone aktier (genom JOHECO) och 9 700 944 optioner.

Anders Lundkvist, Hållbarhetschef

Anders Lundkvist är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist. Han har varit chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB. Under sin karriär har Anders samlat omfattande kunskap inom frågor som är relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, samt energi- och klimatrelaterad frågor. Anders har även stor lokal kunskap och personligt engagemang i natur och miljö runt Kiruna.

Innehar 2 100 472 optioner.

Glenn Nilsson, Gruvchef

Glenn har över 30-års gruverfarenhet från ledande positioner hos Boliden (Aitik och Kevitsa). Innan Glenn kom till Copperstone var han gruvchef hos Kaunis Iron. Dessförinnan var Glenn produktionschef/t f gruvchef inom Boliden Aitik under drygt 10 år. Glenn har även arbetat inom LKAB entreprenad, samt med tunnel-, väg- och bergsprojekt för Vattenfall. Glenn har omfattande lokal kunskap och ett stort nätverk inom och utanför gruvindustrin.

Innehar 2 100 472 optioner.

Michael Mattsson, Affärsutvecklingschef

Michael Mattsson är från Haparanda, Norrbotten och har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har stor erfarenhet av företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning från Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing.

Innehar 24 200 250 Copperstoneaktier och 7 600 000 teckningsoptioner

Marcello Imaña, Chefsgeolog

Marcello Imaña har 28 års erfarenhet inom global prospektering och utvecklingsprojekt av koppar, guld och zink, där han haft stort fokus på de andinska och nordiska regionerna. Marcello har haft ledande tekniska roller i prospekteringsteam inom Lundin Mining, Inmet Mining och First Quantum Minerals. Innan Marcello kom till Copperstone arbetade han som senior teknisk rådgivare för Agnico Eagle i Sverige och Freeport MacMoran i Peru. Marcello har en examen från geologiska ingenjörsprogrammet vid San Marcos National University i Peru, med forskning inom de ekonomiska geologiska områdena vid Åbo universitet. Marcello har även varit vid avdelningen för geovetenskap och tillämpad geofysik vid Luleå Tekniska Universitetet.

Innehar 1 000 000 optioner.