Bolagsstyrning

Styrelse

Jörgen Olsson, Ordförande

Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och CEO för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vald styrelseordförande vid årsstämman 2020.

Innehar 71 000 000 Copperstone aktier (genom JOHECO) och 9 700 944 optioner.

Michael Mattsson, Styrelseledamot

Michael Mattsson, från Haparanda, Norrbotten , har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har gedigen erfarenhet inom företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning på Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing. 

Ej oberoende från företaget men oberoende av större ägare.

Vald styrelseledamot vid årsstämman 2015.

Innehar 24 200 250 Copperstone aktier och 7 600 000 optioner.

Markus Petäjäniemi, Vice styrelseordförande och styrelseledamot

Markus Petäjäniemi är född 1959 och har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom LKAB samt suttit i koncernledningen i LKAB fram till i mars 2021. Hans senaste chefsroll inom LKAB var som Senior Vice President Market & Technology och var därmed ansvarig för försäljning och marknadsföring av LKAB järnmalmsprodukter samt FoU, med fokus på utveckling och innovation för att skapa LKABs framtida hållbara energi- och produktionssystem. Han har även varit styrelseordförande i LKAB Malmtrafik AB och LKAB Norge AS, båda ägt till 100% av LKAB samt styrelseledamot i Hybrit Development AB och MEFOR.

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare.

Vald vice styrelseordförande vid den extra bolagsstämman 2021.

Innehar 100 000 Copperstone aktier och 2 000 000 optioner (genom Lemape AB).

Jane Lundgren Eriksson, Styrelseledamot

Jane Lundgren Eriksson har en juristexamen från Stockholms universitet och en LL.M. från Londons universitet. Jane har mer än 20 års erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden och från ledande positioner inom AB Svensk Exportkredit där hon var del av verkställande ledning 2005–2018. Jane har varit styrelseledamot i SBAB Bank sen 2013 och styrelseledamot i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), VD på Visma Finance AB, styrelseledamot på Miskatonic Ventures Aktiebolag och styrelseledamot på Ineytt AB.

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare.

Vald styrelseledamot vid årsstämma 2020.

Innehar 5 417 454 optioner.

Sven-Erik Bucht, Styrelseledamot

Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister i den svenska regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010–2019. Dessförinnan kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda. Utsedd av regeringen att representera Sverige i Nordiska Gränshinderrådet. Han har även haft positioner som VD, försäljningschef och förvaltningschef. Sven-Erik är styrelseledamot på Infranord AB och på Pensionsmyndigheten. 

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare.

Vald styrelseledamot vid årsstämman 2019.

Innehar 1 137 581 Copperstone aktier och 3 417 454 optioner.

Lars Seiz, Styrelseledamot

Lars Seiz är född 1960 och har en Fil.kand. i Finance och Marknadsföring från Uppsala universitet samt vidareutbildning i finansiell teori vid Handelshögskolan Stockholm. Han har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn med ledande positioner inom bland annat SEB och Andra AP-fonden. Mellan 2008 – 2016 var han styrelsemedlem i Barramundi Asia Pte Ltd. i Singapore. De senaste åren har han också varit med och grundat flera bolag i olika industrier, där han för närvarande agerar som rådgivare i finansiering och corporate affairs. 

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare. 

Vald styrelseledamot vid den extra bolagsstämman 2020. 

Innehar 3 500 000 aktier och 5 280 000 optioner.

Per Colleen, Styrelseledamot

Per Colleen har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet från finansbranschen bland annat som tidigare aktiechef på AP4 mellan 2013–2021, SEB Investment Management mellan 2011–2013 och DnBNor mellan 2008–2011. Idag är Per Colleen verkställande direktör i TomEnterprise AB, TomEqt AB, som i sin tur innehar aktier i Copperstone. Per Colleen är även verkställande direktör i Kinkon AB.

Oberoende från företaget men ej oberoende i förhållande till större ägare.

Vald styrelseledamot vid den extrabolagsstämman 2022.

Innehar 2 500 000 Copperstone aktier via bolag.

Ing-Marie Andersson Drugge, Styrelseledamot

Ing-Marie Andersson Drugge är för närvarande fabrikschef på Munters, ett globalt ledande företag inom innovativa, energieffektiva och hållbara klimatlösningar för verksamhetskritiska processer där kontroll av temperatur och luftfuktighet är verksamhetskritisk. Hon har också lång erfarenhet inom gruv- och anläggningsindustrin och haft ledande positioner på BillerudKorsnäs, Boliden och Outokumpu. Ing-Marie är uppvuxen i Malmberget och har en civilingenjörsexamen i metallurgi och materialvetenskap från Luleå universitet.

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare.

Vald styrelseledamot vid årsstämman 2022.

Innehar 500 000 optioner.