Etiska affärer

Copperstone har en nolltolerans gällande korruption. Alla affärer som ingås ska präglas av öppenhet, integritet och ärlighet. Mänskliga rättigheter ska alltid respekteras och inga kränkningar tolereras i vår verksamhet eller värdekedja.

På Copperstone har vi en nära kontakt med våra leverantörer. Ambitionen är att vi ska ha långsiktiga relationer med de affärspartners vi ingår kontrakt med. Vår uppförandekod ligger till grund för våra affärsmässiga relationer, och innehåller information som alla medarbetare och leverantörer ska ha tagit del av. Alla som vistas på bolagets område omfattas också av kraven för arbetsmiljö, säkerhet och miljö, som finns beskrivna i vår uppförandekod och i leverantörshandboken.

Extern visselblåsarfunktion

För att kunna fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden tidigt, har Copperstone upprättat en extern visselblåsarfunktion. Alla medarbetare och samarbetspartners har möjlighet att rapportera allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Rapporteringen kan göras anonymt och behandlas i enlighet med våra rutiner. Funktionen finns via Copperstones hemsida.

Mål

  • Alla medarbetare och leverantörer ska skriva under bolagets Uppförandekod
  • Inga kränkningar av mänskliga rättigheter