Främja biologisk mångfald

Vid upphandlingar av kontrakt behöver den biologiska mångfalden beaktas. Vår ambition är att kunna påverka hur hela leverantörskedjan arbetar med frågan.

Externa krav ökar

I vår omvärldsanalys framgår att kraven på bolagens arbete med biologisk mångfald ökar. Kraven kommer via lagar och regelverk och från finansiärer. EU taxonomin påverkar också, genom att större institutionella investerare ställer allt striktare krav om medvetenhet, handlingsplaner och redogörelse av kompensationsåtgärder. För Copperstone är det därför viktigt att redan från start ha en tydlig ståndpunkt i frågan, och arbeta för att bibehålla den biologiska mångfald som finns i området.

Mål

  • Aktivt medverka i branschorganisationen SveMin för att ta fram en värderingsmodell för biologisk mångfald, samt ha ambitionen att implementera NetBioIndex och leverera en handlingsplan för Nature Positive senast år 2024
  • Ställa krav om arbete kring biologisk mångfald i vår leverantörskedja
  • Ekologisk kompensation som ger en nettopositiv påverkan i närmiljön
  • Inga allvarliga miljöincidenter i samband med vår verksamhet