Hållbart företagande

Säkra kompetensförsörjning

I takt med att Copperstones verksamhet utvecklas och gruvproduktionen kommer igång, behöver vi rekrytera mer arbetskraft till bolaget. Vi har också en utmaning i att hitta de rätta spetskompetenserna för att starta upp en modern och hållbar gruva i Kiruna. Därför är det viktigt för Copperstone att redan tidigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och etablera ett starkt varumärke, både lokalt och nationellt. Målsättningen är att skapa arbetsgivarerbjudande med förmånliga arbetsvillkor och livspaket för framtida arbetstagare.

Lagar och regelverk

Sverige har strikta regelverk och krav kring gruvdrift, och det gillar vi. Regelverken säkerställer att gruvor i Sverige bedrivs med högsta möjliga standard kring miljö, säkerhet och arbetsmiljö.

Copperstone rapporterar mineralresurser och tillgångarenligt PERC 2017* för att garantera en balanserad bedömning av bolagets fyndigheter.

Mål

  • Ett utvärderat och lämpligt rapporteringssystem, som ger Copperstone det bästa ramverket att göra uppföljningar i sitt hållbarhetsarbete
  • Att möjliggöra attraktiva arbetsvillkor och livspaket som kan minimera pendling och säkra kompetensförsörjningen