Lokal samhällsutveckling

Lokala samarbeten

För att Copperstone ska fortsätta att utvecklas tillsammans med Kiruna, behövs ett nära samarbete med lokala aktörer. Därför är det viktigt för oss att prioritera samarbeten och upphandlingar med lokala leverantörer och partners.

Ett exempel på gott samarbete och engagemang är initiativet Kiruna Växer, som Copperstone varit aktiva i sedan 2021. Copperstone ska samexistera med och respektera det samiska samhället och kulturen i området. Vi arbetar för att hitta lösningar som är gynnsamma för alla parter. Genom kontinuerlig dialog och samråd kan vi stärka relationen och skapa förutsättningar för fortsatt god samverkan med berörda samebyar.

Mål

  • Inköp från aktörer med lokal närvaro premieras för att gynna det lokala näringslivet och samhällsutvecklingen
  • Bidra till fortsatt utveckling av närområdet