Bidra till lokal samhällsutveckling

Nära samarbeten med lokala aktörer är viktigt för Copperstones fortsatta utveckling.

Stolthet i Kiruna

Det är viktigt för Copperstones fortsatta utveckling att det görs tillsammans med staden och dess invånare. I samarbete med Kirunas näringsliv, kommun och invånare kan vi bidra till stadens fortsatta utveckling och skapa en stolthet över att vara en nyckelspelare i Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle. Copperstone har en stark koppling till staden och dess historia då många utav våra medarbetare har vuxit upp här och har nära koppling till skola, näringsliv och gemenskapen. Detta återspeglas även i bolagets val av huvudsäte, som är i Kiruna och många av medarbetarna bor i Kiruna med omnejd. När gruvan tas i drift beräknas det skapas cirka 250 direkta arbetstillfällen, där målbilden är att framtida anställda också kommer välja att bo och leva i Kiruna.

Lokala samarbeten

Copperstones starka koppling till Kiruna och vilja att utvecklas tillsammans med samhället kräver att bolaget har ett nära samarbete med lokala aktörer som finns i staden med omnejd.

Copperstones starka vilja att utvecklas tillsammans med samhället innebär att vi har nära samarbete med lokala aktörer. Därför prioriterar vi att ingå samarbeten och upphandlingar med lokala leverantörer och andra samarbetspartners i området. Ett exempel på gott samarbete och engagemang är initiativet Kiruna Växer, som Copperstone varit aktiva i sedan 2021. Copperstone ska samexistera med och respektera det samiska samhället och kulturen i området. Vi arbetar för att hitta lösningar som är gynnsamma för alla parter. Genom kontinuerlig dialog och samråd kan vi stärka relationen och skapa förutsättningar för fortsatt god samverkan med berörda samebyar.

Mål

  • Inköp från aktörer med lokal närvaro premieras för att gynna det lokala näringslivet och samhällsutvecklingen
  • Bidra till fortsatt utveckling av närområdet