Transport och infrastruktur

Koppar används i våra bilar och är något av en hörnsten i elbilsrevolutionen, inte minst eftersom en elbil behöver drygt tre gånger så mycket koppar som en bensinbil i sin konstruktion. Behovet av koppar är även stort när det kommer till laddstationer och infrastrukturen kring elöverföring.

Inom järnvägen används koppar främst i ledningar men också i de tåg som trafikerar spåren. Ett ellok innehåller till exempel hela åtta ton koppar. 

Flygindustrin är också i behov av koppar och man räknar med att cirka två procent av ett passagerarflygplans vikt utgörs av koppar.