Markavvattning

I den här portalen delar vi material gällande Copperstones ansökan om tillstånd för markavvattning i anslutning till den planerade verksamheten vid Viscariagruvan.

Samråd

Copperstone avser att söka tillstånd för markavvattning hos Länsstyrelsen Norrbotten, som en avgränsad och separat fråga som prövas vid sidan av prövningen av gruvverksamheten. Inför en sådan ansökan om tillstånd till markavvattning ska Copperstone genom samråd. Samrådsunderlaget beskriver den planerade markavvattningen samt den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Ta del av ytterligare dokumentation via menyflikarna SamrådstillfällenDokument eller Videos, där det går att se videoinspelningar från tidigare samråd om Viscarias planerade verksamhet.

Senaste videos

Anders Lundkvist

Hållbarhetschef

Anders Lundkvist är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist. Han har varit chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB. Under sin karriär har Anders samlat omfattande kunskap inom frågor som är relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, samt energi- och klimatrelaterad frågor. Anders har även stor lokal kunskap och personligt engagemang i natur och miljö runt Kiruna.