Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore

På förekommen anledning sker härmed ett klarläggande. Måndagens meddelande om uppskjutning av avstämningsdatum beror på ett tekniskt missöde hos en underleverantör till Bolaget varvid aktieboken av den 15:e maj inte kunde erhållas. Bolaget måste därför lägga en ny beställning hos Euroclear varvid tidigaste tidpunkt för avstämning blir den 27:e. Bolaget har vidtagit åtgärder för att säkra att missödet inte upprepas och beklagar det inträffade.

Publicerad 20 maj 2015

För ytterligare information, kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e-post: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-05-20.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.