Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten

Bergmästaren har i ett yttrande expedierat den 28 november 2014 ansett att
bearbetningskoncession bör beviljas för Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun.
Eftersom Bergsstatens bedömning därmed skiljer sig från Länsstyrelsens i
Norrbotten inställning hänskjuts ärendet till Regeringen för avgörande.
Eva-förekomsten är ett av de mineralintressen som finns i intressebolaget
Norrliden Mining AB, för vilket Kopparberg Mineral AB är operatör. ”Vi är glada över Bergmästarens ställningstagande och nöjda med att det
omfattande arbete Bolaget har lagt ner för att erhålla en
bearbetningskoncession för Eva-förekomsten nu delvis burit frukt. Vi ser nu
fram mot en snabb hantering och en positiv bedömning från Regeringens sida”
säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva
undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.