Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva- förekomsten

Bergmästaren har i ett yttrande expedierat den 28 november 2014 ansett att bearbetningskoncession bör beviljas för Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun. Eftersom Bergsstatens bedömning därmed skiljer sig från Länsstyrelsens i Norrbotten inställning hänskjuts ärendet till Regeringen för avgörande. Eva-förekomsten är ett av de mineralintressen som finns i intressebolaget Norrliden Mining AB, för vilket Kopparberg Mineral AB är operatör.

– Vi är glada över Bergmästarens ställningstagande och nöjda med att det omfattande arbete Bolaget har lagt ner för att erhålla en bearbetningskoncession för Eva-förekomsten nu delvis burit frukt. Vi ser nu fram mot en snabb hantering och en positiv bedömning från Regeringens sida, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

2014-12-01

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2014-12-01.pdf

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.