Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda

Bergsstaten har avslagit Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan med hänvisning till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en koncession inte bör meddelas om fyndighetens belägenhet och art gör det olämpligt.

Kopparberg Mineral AB kommer att överklaga beslutet.

– Vi är mycket förvånade över Bergsstatens beslut då vi har haft undersökningstillstånd och fått dessa förlängda i området i många år utan att frågan om fyndighetens belägenhet och art kommit upp. Vi har således svårt att förstå myndighetens tolkning, säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

2013-02-22

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070-594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2013-02-22.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9312

Om Kopparberg Mineral
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.