Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för Tvistbogruvan.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för
Tvistbogruvan.

Kopparberg Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession avseende zink-bly
förekomsten i Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, har beviljats den 17 april
2012 av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Kopparberg Minerals
utveckling mot att bli en betydande aktör i Bergslagen med betydande
mineralreserver som med god lönsamhet bryts i egna gruvor och förädlas i egna
verk. Bearbetningskoncessionen ger rätt till utvinning och tillgodogörande av zink-,
bly-, koppar-, silver-, guld-, mangan och volfram under 25 år med möjlighet
till förlängning. ”Detta är ett mycket glädjande besked. Det är Bolagets första
bearbetningskoncession i Bergslagen och etablerar oss som en långsiktig aktör i
området. Vi ser dessutom att det finns god potential att utöka
mineraltillgångarna inom projektet” säger Per Storm, VD i Kopparberg Mineral
AB. Tvistbogruvan har indikerade mineraltillgångar på 575 Kt med 3,3 % zink, 2,6 %
bly och 22 g/t silver och antagna mineraltillgångar på 280 Kt med 3,0 % zink,
2,5 % bly och 20 g/ton silver. Uppskattningarna har utförts av Hans Thorshag
som är en kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk. 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.
per.storm@kopparbergmineral.seKopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 33
undersökningstillstånd om cirka 17 000 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget
Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.